SOLUŢII ALTERNATIVE

PENTRU MICŞORAREA COSTURILOR  NECESARE EVALUĂRILOR SAU A RECUPERĂRILOR MEDICALE

 

 

Pentru sprijinirea membrilor regiunii cu probleme medicale sau a membrilor care ar putea suferii interventii chirurgicale Comitetul Executiv Regional şi-a îndreptat atenţia în vederea alegerii unor solutii optime,alternative pentru diminuarea costurilor necesare evalărilor şi recuperărilor medicale. Costurile rezolvării acestor probleme uneori depăşesc cu mult posibilităţile financiare de care dispun unii membrii ai organizaţiei noastre. În acest sens s-au încheiat mai multe contracte cu instituţii medicale prin care am convenit ca aceste costuri să fie reduse în unele cazuri chiar cu 50%.

Două dintre aceste contracte respectiv cel în valoare de 2 miliarde încheiat cu SPITALUL DE URGENTĂ ILFOV şi cel cu SC MARCOV SRL au fost finalizate încă din anul 2008 şi ale căror oferte sunt prezentate pe site-ul regiunii.

Ca o alternativă la facilităţile pe linie medicală în anul 2010 s-au întreprins demersurile necesare pentru studierea pieţei de asigurări în vederea încheierii unor asigurări de viaţă, cu scopul recuperării a o parte din costurile unor eventuale intervenţii chirurgicale la care membrii regiunii pot fi supuşi ca urmare a unor accidente sau a dobândirii unor boli.

În urma a acestei acţiuni Comitetul Executiv Regional a încheiat cu  SC GENERALI ASIGURĂRI SRL contractul de asigurare de viaţă Clasic Grup Nr.GIPA 00  pentru 2450 de membrii ai regiunii noastre având valabilitate în perioada 18.06.2010-18.06.2011, a cărui contravaloare va fi achitată din contul IPA Regiunea 1 Bucureşti. Contractul asigură şi facilitatea de a beneficia de reduceri cuprinse între 5 şi 20 % din valoarea poliţelor la încheierea de asigurări pentru locuinţă, asigurare de sănătate în cazul deplasărilor în străinătate, RCA sau CASCO auto sau CASCO casa, precum şi pentru  asigurările încheiate în cazul răspunderii civile a familiei.

Avantajele acţiunii întreprinse de  Comitetului Executiv Regional nu au întârziat să apară astfel domnul comisar-şef Răvoiu Paul din cadrul DGA a primit pentru intervenţiile chirurgicale suportate ca urmare a unui eveniment rutier petrecut la data de 04.08.2010  pe raza judeţului Braşov, din partea SC GENERALI ASIGURĂRI SRL  suma de 2000 lei, iar familia comisarului Mâtcă Emanuel Ovidiu a primit suma de 8000 lei pentru deces ca urmare a aceluiaşi eveniment rutier. Este adevărat că aceste evenimente sunt nedorite dar viaţa ne oferă şi astfel de situaţii unde noi asociaţia ne implicăm şi căutăm soluţii măcar pentru ameliorarea financiară a  acestor situaţii în care sunt implicaţi membrii noştri.

Prezentăm scanate ordinele de plată întocmite de societatea de asigurări care a virat suma de 8000 lei în conturile soţiei şi respectiv copilului domnului Mâtcă Ovidiu, urmând să vă prezentăm şi ordinul de plată către domnul Răvoiu Paul.

 

 Trebuie să meţionăm faptul că în cazul unor situaţii simiulare este important să fie anunţată în mod operativ societatea de asigurări şi de asemenea trebuie cunoscut faptul că termenul limită care permite să se beneficieze de avantajele mai sus menţionate nu trebuie să depăşească 30 de zile de la data producerii evenimentului. Pentru operativitate persoana de contact stabilită de comun acord  cu sosietatea de asigurări este doamna Constantin Domnica membră IPA şi fostă angajată a ministerului, în prezent pensionară, pe care o puteţi contacta la tel mob. nr. 0722317461 sau la nr. 0762238338.

 

Pentru cunoaşterea condiţiilor particulare impuse de societatea de asigurări pentru a putea beneficia de avntajele contractului anexăm: documentaţia privind asigurarea de viaţă, prin  Poliţa de Asigurare de viaţă nr.GIPA001, Anexa nr.1 la Poliţa Nr.GIPA001 precum şi condiţiile generale  şi particulare de asigurare.